Actueel

Subsidie voor verwijderen asbestdaken

geplaatst op 12-01-2016

Vanaf 2024 zijn asbestdaken in Nederland verboden. Voor de verwijdering van dergelijke daken is sinds 4 januari 2016 een subsidieregeling in het leven geroepen.

Subsidie kan worden aangevraagd wanneer de aanvrager degene is die de rekening betaalt voor het verwijderen van het asbestdak. Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden komen hiervoor in aanmerking. De subsidie bedraagt 4,50 euro per vierkante meter verwijderd asbestdak met een maximum van 25.000 euro per adres. Om subsidie te kunnen krijgen, moet de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35 m2 bedragen.

Aanvragen van subsidie is mogelijk t/m 31 december 2019 via www.rvo.nl. Voor de subsidieregeling is in 2016 10 miljoen euro beschikbaar.

Het verbod geldt voor asbestdaken die in contact staan met de buitenlucht - bijvoorbeeld golfplaten en dakleien - en niet voor asbesthoudend materiaal aan de binnenkant van gebouwen. Zoals asbesthoudend dakbeschot of isolatiemateriaal dat onder de dakbedekking zit. En het verbod gaat alleen om dakbedekking. Dus niet om bijvoorbeeld boeidelen, dakgoten en gevelpanelen. Vaak is het wel praktisch om dit gelijk mee te nemen bij een sanering. 
 

Nieuwsberichten (archief)

Meer informatie of een afspraak maken?
Neem vrijblijvend contact op!

Zijlstra Bouw B.V.
It Koartlân 1
9041 VB Berlikum
T: 0518-462063
E: info@zijlstrabouw.nl

Telefoon


Actueel

Bouwend Nederland